Служебен защитник по чл. 25 от Закон за убежището и бежанците

Уважаеми колеги,

Всеки, който желае да предостави правна помощ по чл. 25 от Закон за убежището и бежанците, следва да декларира в 3 (три) дневен срок своето писменно съгласие на електронна поща или в офиса на колегията.