Застраховка Професионална отговорност на адвокатите за 2023 г.

 Уважаеми колеги,
Приложено Ви изпращаме документи, свързани със застраховката „Професионална отговорност на адвокатите“ за 2023 г.


Заявление застраховка по образец

Писмо от ВАС за застраховки Професионална отговорност на адвокатите за 2023 г.


Молим след като попълните заявлението да го изпратите на ak_ruse@abv.bg