Отчети на АК-Русе за 2022 год.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви , че Отчета за дейността на Адвокатска колегия Русе за 2022 год. , проекта за Бюджет за 2023 год. и доклада на Дисциплинарният съд за 2022 год. се намират в офиса на Адвокатска колегия Русе и при желание всеки може да се  запознае с тях .

Отчетен доклад на Адвокатски съвет за 2022 година.

Отчет на Дисциплинарен съд за 2022 година.