Списък на Пълномощните , които няма да важат за балотажа на 05.02.2023 год.

                 Списък на  представените пълномощни при избора на делегати, които не важат за балотажа на 05.02.2023г.

 

 1. Валентин Вълков Вълков
 2. Иван Дойчинов Дойнов
 3. Виолина Богомилова Георгиева
 4. Иванка Дончева Янчева
 5. Илиян Василев Илиев
 6. Милена Петрова Карачорова
 7. Димитър Кирилов Терзиев
 8. Николинка Христова Мянкова
 9. Диляна Иванова Михайлова
 10. Данаила Желязкова Желева
 11. Антоанета Георгиева Ганева
 12. Кирил Кирилов Фанков

 

30.01.2023г.

Гр.Русе