Дневен ред за заседание на АС на 10.02.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 10.02.2023г.:

  1. Заявления от адвокати ;
  2. Входяща кореспонденция от Висш адвокатски съвет , ОД на МВР, Национално бюро за правна помощ;
  3. Дисциплинарни преписки;
  4. Разни.