Семинар на 17.02.2023 год. в АК-Русе

П  О  К  А  Н  А

ЗА АДВОКАТИТЕ ОТ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ – РУСЕ ,

       ЦОА “Кръстю Цончев” при ВАС, съвместно с АС-Русе организират СЕМИНАР, който ще се проведе на 17.02.2023 г. (петък) от 09:30 часа,  в залата за семинари на Адвокатска колегия Русе на тема :

„Ипотечно кредитиране.Лични обезпечения при договорите за кредит. Защита на кредитора, длъжника и трето лице, обезпечаващо задължението на чужд дълг. Нова тълкувателна и казуална практика на ВКС във връзка с предсрочната изискуемост, законните и договорните лихви при договорите за банков кредит“

                                                     ЛЕКТОР : съдия Красимир Машев

Срок за записване до 14.02.2023 год. (вторник) в канцеларията на АС- РУСЕ на  тел. 082 87 03 48.