Дневен ред за заседание на АС на 21.02.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 21.02.2023г.:

  1. Заявления от адвокати за промяна на вписани обстоятелства ;
  2. Заявления от адвокати за отпускане на финансова помощ;
  3. Входяща кореспонденция;
  4. Разни.