Дневен ред за заседание на АС на 02.03.2023 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА 02.03.2023г.:

  1. Отписване на адвокат ;
  2. Входяща кореспонденция от НБПП;
  3. Разни.