Информация изисквана от ВАС относно ЕАР и ЕПЕП

Уважаеми колеги,

приложено Ви представяме писмо с ВАС , както и декларация , която молим да попълните в електронен вариант ( с цел да се избегнат технически грешки ) в срок до 20.03.2023 год.

Молим декларациите да бъдат изпращани на адрес ak_ruse@abv.bg или да ги представите в офиса на колегията.

2023.03.07_155_до секретарите на адвокатските съвети отн. ЕАР и ЕПЕП

декларация лични данни 2023