ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АК-РУСЕ

АДВОКАТСКИЯТ СЪВЕТ НА РУСЕНСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ, на основание чл.81 ал.2 от ЗА кани членовете на ГОДИШНО  ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ  на  27,28  Януари 2024г. , в 13.00 часа , в залата на ресторант „Рига“ , при следния дневен ред :

 1. Отчет за дейността на АС през отчетната 2023г.
 2. Доклад на Контролния съвет за отчетната 2023г.
 3. Отчет на Дисциплинарния съд за 2023г.
 4. Приемане  бюджета на Съвета на колегията за 2024г. финансова година
 5. Определяне броя на членовете на АС,КС и ДС.
 6. Избор на :
  • АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
  • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС
  • КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
  • ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД
  • ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДС
 7. Избор на делегати за Общото отчетно събрание на адвокатите в страната
 8. Разни.

Адвокатският съвет на Адвокатска колегия Русе Ви съобщава, че в срок до 21.12.2023 год. включително, можете да подавате в офиса на колегията своите писмени предложения до избирателната комисия на основание чл. 103 ал.1 от ЗА за председател на АС, председател на ДС и членове на органите на колегията.

В срок до 12.01.2024 год. на основание чл. 99 ал. 3 от ЗА може да подавате и писмените си предложения за делегати на Общо събрание на адвокатите в България, което ще се състои в края на месец Февруари 2024 год.

                                                                             Председател на АС : /п/

                                                                                  Секретар на АС :/п/