Покана от Окръжен съд Русе – Тържествен бал по повод Деня на Юриста 16.04.2024 год.

Уважаеми колеги,

молим в срок до 29.02.2024 год. (включително) да потвърдите в офиса на АК-Русе, своето желание за присъствие на тържествения бал по повод Деня на юриста – 16.04 в Окръжен съд Русе.