Подбор на участници в международни обучения по наказателно право на ЕС, организирани по проект TRAVAR на ELF в Атина и Букурещ

Уважаеми колеги,
 
Информираме Ви, че Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ обяви подбор на общо четирима участници за две международни обучения по наказателно право на ЕС в Атина, Гърция (27-28 май 2024 г.) и Букурещ, Румъния (20-21 юни 2024 г.) на Европейската фондация на адвокатите (ELF) по проект TRAVAR.
По проекта се покриват разходите за пътуване и настаняване, както и дневни, съобразно правилата на ЕК, като е необходимо одобрените участници сами да организират пътуването и настаняването си:
Максималният размер на разходите за пътуване, които се покриват от ЕК, са 245 евро за обучението в Атина и 17 евро за обучението в Букурещ (справка може да направите тук: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/calculate-unit-costs-eligible-travel-costs_en).
Разходите за настаняване и дневни са фиксирана сума, като участниците получават пълния ѝ размер, без да е необходимо да представят разходооправдателни документи: за обучението в Атина те са в размер на 460 евро, а за обучението в Букурещ – 404 евро.
Възстановяването на разходите се извършва до един месец след приключване на обучението и при присъствие и подпис от страна на участниците в присъствените списъци за проведените обучения.
Участниците следва да заплатят такса самоучастие, която е в размер на 211 евро, преди започване на обученията.
 
Програма на предстоящите обучения може да откриете в приложения файл.
 
Кандидатите за участие в обученията следва да изпратят своите три имена на български и латиница, адвокатска колегия, личен адвокатски номер и CV на е-поща: coa@abv.bg в срок до 19.04.2024 г.
 
Моля да разпространите настоящото съобщение до членовете на Вашата адвокатска колегия.
 
Благодаря Ви!
 
Поздрави и успешен ден,

Томислав Тошков

Главен секретар на ЦОА „Кръстю Цончев“