Покана за онлайн събитие, представящо фигурата на комуникационния посредник

Уважаеми г-не/г-жо,
 
Бихме искали да Ви поканим на онлайн събитие на тема:
„Фигурата на комуникационния посредник като подпомагащ експерт в съдебни и досъдебни производства: в България и по света“.
 
Поканата може да намерите като приложен файл тук – 20240606 Покана Комуникационни посредници
 
Дата и времетраене на събитието: 06.06.2024 г. от 16 часа и се предвижда да приключи не по-късно от 17:45 часа.
 

Място: Онлайн в платформата Зуум (ZOOM), линк за директен достъп: https://us06web.zoom.us/j/81111976613

При нужда от техническо съдействие (вкл. във връзка с достъпа до зуум ): тел. 0894 397 568, Таня Цанева.
 
Допълнителна информация: Повече информация относно комуникационните посредници и модела за прилагане на фигурата в България можете да намерите на: https://communication-facilitators.bg/
 
Събитието се провежда в рамките на проекта „Включване и достъп до правосъдие за обвиняеми с интелектуални и психосоциални увреждания“ (ENABLE – 101056701 – JUST-2021-JACC), съфинансиран от Европейския съюз. Проектът има за цел да насърчи достъпа до правосъдие и по-справедливи наказателни производства за обвиняеми с интелектуални и/или психосоциални увреждания в осем държави от ЕС. Проектът се координира от Фондация „Валидити“ (Унгария), а за България се изпълнява от Фондация „Кера“.
 
Сърдечни поздрави, 
Фондация „Кера“
Сдружение „Независима Експертна Мрежа – Ние“