Мероприятие по случай 16.04.2016 Деня на Българската Конституция

        Уважаеми колеги ,Адвокати,

  Адвокатска колегия Русе организира вечеря по случай 16.04- Денят на Българската Конституция на 15.04.2016 год. от 19:00 часа в ресторант „Кристал”.

Цената на куверта е 35 лв.,която ще се събира в офиса на колегията до 08.04.2016 год.