Стикери за 2017 год.

Уважаеми колеги,

    уведомяваме Ви ,че стикерите за адвокатските карти за новата 2017 год. пристигнаха и всеки който желае може да заповяда в офиса на колегията за да му бъде заверена картата, при условие ,че са заплатени таксите за членски внос до месец Декември 2016 год. включително.