Семинар АК-Габрово в Ниш, Сърбия 20-22.10.2017 год.

Уважаеми Адвокати,

 

   Адвокатският съвет при Адвокатска колегия – Габрово, има удоволствието да Ви покани на семинар в гр. Ниш (Сърбия) на 20.10 – 22.10.2017 г.

 

Семинарът е част от годишното обучение на адвокатите към АК – Габрово за поддържане и повишаване на квалификацията, съгласно задължението по чл. 27 от ЗА.

 

Програмата включва обучение, културно – историческа и развлекателна част (с подробностите ще се запознаете в първият прикачен файл).

 

Тема: „Наследствено право”.

 

Лектор :Адв. Венцислав Петров от Софийска адвокатска колегия , преподавател в ВТУ „Св. Св. Кирил и Методи” и СУ „Климент Охридски”

 

ВАЖНО! Плащанията ще се извършват по банков път, по сметката на Адвокатска колегия – Габрово в Пиреосбанк

IBAN : BG 25 PIRB 7461 1605 0794 39,

като платежните нареждания следва да изпратите сканирани на имейла на Колегията / office@gak.lex.bg /

 

          За организационни и други въпроси, касаещи семинара, се обръщайте към адв. Здравка Кирилова – 0887 912 339.

 

Срок за записване и заплащане на капаро за адвокатите от АК-Русе е 10.10.2017 год. или до запълване на свободните места.

 

Програма семинар Ниш → пълна информация