План за обучение по ЗМИП

 

На вниманието на членовете на АК-Русе!

На проведено извънредно заседание на дата 15.02.2019 год.,ВАС указаха да Ви уведомим за следното:

Във връзка със ЗМИП Ви уведомяваме,че адвокатите от Aдвокатска колегия – гр. Русе ,не следва да подават индивидуални планове и декларации по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Такъв план ще бъде изготвен от страна на ВАС общо за всички Адвокатски колегии в страната.

Вътрешните правила се изготвят от работна група към ВАС,като същите ще предложат и вариант на Декларация,към която адвокатите-членове на колегията ще се присъединят.

    Председател на АК-Русе: Людмил Плавлов

 

 

На вниманието на членовете на АК-Русе!

Във връзка със ЗМИП Ви уведомяваме,че АК-Русе е изпратила ПЛАН за въвеждащо обучение на адвокатите и членовете на адвокатските дружества и сдружения в Aдвокатска колегия – гр. Русе ,изготвен на основание чл. 67 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпиране на пари до ДАНС София и ТД на ДАНС Русе.

Вътрешните правила се изготвят от работна група към ВАС,като същите ще предложат и вариант на Декларация,която ще бъде изготвена до месец май 2019 год.

План за обучение по ЗМИП – отвори тук