Семинар

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Уважаеми колеги ,адвокати,

Съобщаваме Ви ,че на 08.04.2016 год. в залата на офиса на Адвокатска колегия Русе,ще се проведе СЕМИНАР на тема :

     „Актуални въпроси по приложението на новия Семеен кодекс и актуалните проблеми на европейското семейно право“

Допълнителна информация за лектора и часа на започване ще известим по-късно.Тези от Вас които желаят да присъстват,могат да се обадят в офиса на колегията на тел: 082/ 87 03 48 за да се запишат или да минат през администрацията.