Семинар на тема „Домашно насилие“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.06.2016 г. (вторник) от 13.00 часа и на 08.06.2016 г. (сряда) от 9.30 часа в Русенски Университет, корпус 2, зала 113 организираме обучителен семинар по приложение на Закона за защита от домашното насилие. Семинарът е предназначен за полицейски служители, магистрати, социални работници и юристи.

За допълнителна информация → Семинар за домашно насилие