Връщане на архивни копия на отчети на адвокати вписани в НБПП

 

Уважаеми адвокати,

   приложено Ви представяме предложение,което е прието на Адвокатски съвет за съхранението и връщането на архивните папки с копия на отчети на адвокати вписани в Националното бюро за правна помощ.

     Молим всеки при възможност да провери в офиса на колегията партидата си със отчети в срок до 30.10.2017 год.

 

Пълна информация на Предложението- Страница 1

Пълна информация на Предложението-Страница 2

Списък – Страница 1

Списък – Страница 2