Отчети към НБПП

Уважаеми колеги,

Предвид евентуалното излизане на съда в съдебна ваканция от 15.11.2020 год. до 31.12.2020 год. Ви приканваме по-възможност от Ваша страна, да се снабдите със всички необходими документи от съда по които сте назначавани като служебни защитници, с цел оформянето на отчетите за НБПП, които да представите в офиса на колегията ,за да бъдат изпратени и съответно заплатени от НБПП преди настъпването на коледните празници.