Стикери за заверка на адвокатска карта за 2021 год.

Уважаеми колеги,

уведомяваме Ви ,че стикерите за адвокатските карти за новата 2021 год. пристигнаха и всеки който желае може да заповяда в офиса на колегията за да му бъде заверена картата, при условие ,че са заплатени таксите за членски внос до месец Декември 2020 год. включително.