Съобщение

Уважаеми колеги ,

уведомяваме Ви , че на 06.05.2021 год., няма да се проведе заседание на Адвокатски съвет Русе, защото е официален почивен ден.

Заседанието ще се проведе на 13.05.2021 год. от 13:30 часа, като в понеделник 10.05.2021 год. ще бъде изготвен и обявен на сайта дневния ред.