Покана за 16.04.2022 год.

П О К А Н А

Адвокатски съвет при АК-Русе организира празничен коктейл по повод Деня на Конституцията и юриста , който ще се проведе в ресторант „Панорама“ на хотел Рига на 16.04.2022 год.(събота) от 19:00 часа.

 
Молим, желаещите да присъстват, да заявят своето участие до 08.04.2022 год. (петък) и да заплатят стойността на куверта – 60,00 лв. до края на работният ден на 12.04.2022 год. (вторник).
 
Алкохолните напитки ще бъдат осигурени от АС- Русе.
 
Прилагаме Ви и менюто за коктейла .