Скръбна вест

 

Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава , че на 31.08.2022 год. е починал адв. Димитър Калинов Владов. Погребението на адв. Калинов ще бъде в гр. Бяла на 02.09.2022 год.

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.