Дневен ред за заседание на АС на 05.10.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 05.10.2022г.:

  1. Клетва
  2. Входяща кореспонденция;
  3. Разни.

 

30.09.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: