Покана за семинар на 28.10.2022 год.

П  О  К  А  Н  А

       Адвокатски съвет при АК-Русе организира семинар, които ще се проведе на 28.10.2022 год. (петък) от 09:00 часа в залата за семинари на колегията на ул. Александровска № 71,ет.3 на тема:

Изменения в ЗАНН

лектор: Кремена Данаилова – съдия в Административен съд – Варна.

Желаещите да присъстват на семинара,може да заявят участие в офиса на колегията до 26.10.2022 год. или до запълване на местата.