Протокол на Избирателната комисия

П Р О Т О К О Л

                 Днес , 17.01.2023г в гр.Русе в 13.30 часа се състоя заседание на избраната от АС,ДС и КС на Русенска адвокатска колегия ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав  : ДИМИТЪР ИВАНОВ РОЕВ –председател , КИРИЛ ДИМИТРОВ ТЕРЗИЕВ и БОРИСЛАВ ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЧЕВ    членове .

Избирателната комисия констатира следното :

     С предложение  с в.х№ 1/05.01.2023г. адв.Анита Георгиева Николова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г. да бъдат избрани адв.Биляна Крумова Симеонова и адв.Румяна Иванова Костова .

     С предложение  с в.х№ 2/05.01.2023г. адв.Красимира Александрова Кьорангелова-Нинова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г. да бъде избран  адв.Иво Минков Илиев .

     С предложение  с в.х№ 3/11.01.2023г. адв.Ангел Йорданов Стефанов  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г. да бъдат избрани адв.Мария Симеонова Ганева и адв.Ралица Иванова Христова.

       С предложение  с в.х№ 4/12.01.2023г. адв.Кремена Димитрова Илиева на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила да бъде избрана за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г. адв.Румяна Иванова Костова .

     С предложение  с в.х№ 5/12.01.2023г. адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова  на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила  да бъдат избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г.  адв.Рена Енчева Стефанова и адв.Филип Люлинов Матев.

    С предложение  с в.х№ 6/12.01.2023г. адв.Мария Симеонова Ганева основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила да бъде избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г.  адв.Николинка Христова Мянкова, адв.Ангел Йорданов Стефанова и адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова.

    С предложение  с в.х№ 7/13.01.2023г. адв.Златан Стоянов Златанов на основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложил да бъдат избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г. адв.Явор Димов Попов,  адв.Миглена Маринова Ангелова, адв.Илиян Василев Илиев, адв.Петя Петрова Иванова, адв.Данаила Желязкова Желева, адв.Антон Железов Железов, адв.Кирил Кирилов Фанков, адв.Димитър Димитров Рътков, адв.Зеррин Аднянова Мустафова.

    С предложение  с в.х№ 8/13.01.2023г. адв.Миглена Маринова Ангелова основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила да бъде избран за делегат на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г.  адв.Златан Стоянов Златанов.

С предложение  с в.х№ 9/13.01.2023г. адв.Вяра Драгнева Драгнева  основание чл. 99 ал.3 от ЗА е предложила да бъде избрани за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г.  адв.Милена Петрова Карачорова и адв.Димитър Кирилов Терзиев.

 

При съответното приложение на чл. 103 ал.2 от ЗА избирателната комисия реши :

   Приема за допустими и утвърждава следните кандидатури за делегати на Адвокатска колегия –гр.Русе за Общото събрание на адвокатите в страната на 25-26.02.2023г., а именно :

 • Адв.Биляна Крумова Симеонова
 • Адв.Румяна Иванова Костова
 • Адв.Иво Минков Илиев
 • Адв.Мария Симеонова Ганева
 • Адв.Ралица Иванова Христова
 • Адв.Рена Енчева Стефанова
 • Адв. Филип Люлинов Матев
 • Адв.Николинка Христова Мянкова
 • Адв.Ангел Йорданов Стефанов
 • Адв.Звезделина Рафаилова Рафаилова
 • Адв.Явор Димов Попов
 • Адв. Миглена Маринова Ангелова
 • Адв. Илиян Василев Илиев
 • Адв.Петя Петрова Иванова
 • Адв.Данаила Желязкова Желева
 • Адв.Антон Железов Железов
 • Адв.Кирил Кирилов Фанков
 • Адв.Димитър Димитров Рътков
 • Адв.Зеррин Аднянова Мустафова
 • Адв.Златан Стоянов Златанов
 • Адв.Милена Петрова Карачорова
 • Адв.Димитър Кирилов Терзиев

      На основание чл.103 ал.2 изр.2 от ЗА настоящото решение може да бъде обжалвано в тридневен срок от оповестяването му от всеки член на колегията пред Висшия адвокатски съвет.

        Текстът на настоящия протокол да бъде поставен на видно място в канцеларията на Адвокатската колегия и да бъде обявен на електронната страница на Адвокатската колегия.

 

 

                                                Председател :

 

                                                Членове :     1.

                                                                        2.