Служебни бележки от НБПП

Съобщение

Уважаеми колеги,съобщаваме Ви ,че пристигнаха служебните бележки от НБПП. Който желае,може да заповяда в офиса на колегията.