Новини ОК

Име на НовинатаДата на публикуване
НОВИ СМЕТКИ АК-Русе и ОК-Русе13.08.2018 год.
Решение на Върховен административен съд за вписване в Осигурителната каса03.04.2018 год.
Покана за общо събрание 27.01.2018 год.08.01.2018 год.
Писмо от НАП във връзка с подаване на ГДД за 2016 год.10.03.2017 год.
Размер на авансови вноски за 2017 год.20.01.2017 год.
Декларация за Авансови вноски през 201720.01.2017 год.
Покана03.01.2017 год.