Семинар 18.06.2016 год. на тема „Новият закон за Застраховането“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

         Уважаеми колеги ,адвокати,

Съобщаваме Ви ,че на 18.06.2016 год. от 09:30 часа в залата на офиса на Адвокатска колегия Русе,ще се проведе СЕМИНАР на тема :

     „Новият закон за Застраховането“

с лектор съдия Емилия Василева .

Тези от Вас които желаят да присъстват,могат да се обадят в офиса на колегията на тел: 082/ 87 03 48 за да се запишат или да минат през администрацията.